O houbách

Vyklenutka krušinová
Pezicula frangulae subsp. frangulae (Fr.) Fuckel 1870

Založil: Patrik(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Vyklenutka krušinová
Autor fotografie: Patrik

Plodnice

Apothecia diskovitá, do 1 mm v průměru, s krátkou, tmavou, stopkatou sterilní částí, hymenium nejprve šedavě žluté, později našedlé. Apothecia prorážející jednotlivě.

Mikroskopické znaky

Vřecka kyjovitá, poněkud ostře zašpičatělá, tlustostěnná, tetrasporická, 84, 2 - 94, 2 x 10, 52 - 14, 21 μm. Askospory široce elipsoidní, 1 - 3 x septované transverzálně a vzácně 1x septované longitudinálně, každá sporická buňka s 0 - 4 lipidovými kapénkami, hyalinní, vzácně přítomno hyalinní, krátké polární apikulum, 17, 9 - 23, 6 x 6, 4 - 7, 3 μm.

Biotop

Vyrůstá saprofyticky na větvích krušiny (Frangula ssp. ) a řešetláku (Rhamnus ssp. )

Možnost záměny

- Tetrasporická vřecka má ještě Pezicula eucrita, která však vyrůstá na větvích jehličnatých stromů.
- Pezicula frangulae subsp. americana (viz Další zajímavosti a postřehy)

Další zajímavosti a postřehy

Z minulosti je znám pouze jediný historický nález na území ČR (Šternberk, 1931). Nověji dokladované pouze dva nálezy: 1 (Hodkovice nad Mohelnou, Gaisler, 2013), 2 (Zbyslavice, Mlčoch, 2016).

Verkley odlišuje dva poddruhy:
- subsp. frangulae má vřecka 10 - 14 um široká
- subsp. americana má vřecka 15 - 17, 5 um široká

Vědecká/lidová synonyma

Dermatea frangulae (Fr. ) Tul. & C. Tul. , Select. fung. carpol. (Paris) 3: 161 (1865)
Dermatella frangulae (Fr. ) P. Karst. , Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 209 (1871)
Tympanis frangulae Fr. , Syst. mycol. (Lundae) 2(1): 174 (1822)

Literatura a zdroje

Autor popisu: Patrik Mlčoch

Na základě determinovaného materiálu.
Monograph of the genus Pezicula and its anamorphs, Verkley, 1999.


Další fotografie

Vyklenutka krušinová
Patrik(m), detail

Vyklenutka krušinová
Patrik(m), detail


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30