O houbách

Vyklenutka habrová
Pezicula carpinea (Pers.) Tul. ex Fuckel 187

Založil: Patrik(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Vyklenutka habrová
Autor fotografie: Patrik

Období růstu: leden - prosinec

Důležité určovací znaky

Apothecia prorážející borku ve shloučených skupinách, žlutooranžová s bělavým okrajem, 0, 5 - 1, 5 mm v průměru. Vřecka široce válcovitá až válcovitě kyjovitá, 8 -sporická. Dle literatury se vzácně objevuje i forma tetrasporická, která může mít 4 - 6 askospor ve vřecku (Verkley, 1999). Askospory (16, 5) 18 - 19, 5 x 11 - 17 μm (dle lit. 18, 5 - 39, 5 x 9 - 14, 5 μm, což je dosti velké rozpětí velikostí), elipsoidní až nepravidelně elipsoidní, s velkým počtem lipidových kapek, hyalinní, neseptované.

Biotop

Vyskytuje se výhradně na mrtvém dřevě buků a habrů.

Možnost záměny

Další druhy rodu Pezicula, bezpečně lze odlišit jen mikroskopicky. Další záměnou je Xerombrophila crystallifera, makroskopicky vypadá podobně, liší se tvar výtrusů a rozložení tukových kapek, roste na kůře vrb (asi na větvích, které jsou stále ještě ve vzduchu) na podmáčených lokalitách.

Vědecká/lidová synonyma

Dermatea fagi W. Phillips, Man. Brit. Discomyc. (London): 344 (1887)
Dermatella fagi (W. Phillips) Sacc. , Syll. fung. (Abellini) 8: 492 (1889)
Dermatella fagi (W. Phillips) Sacc. , Syll. fung. (Abellini) 8: 492 (1889) subsp. fagi
Dermatella fraxini Ellis & Everh. , Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 45: 149 (1893)
Patellaria carpinea (Pers. ) Berk. , London J. Bot. 6: 326 (1847)
Pezicula fagi (W. Phillips) Boud. , Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 159 (1907)
Pezicula tetraspora (Sacc. ) Mussat, in Saccardo, Syll. fung. (Abellini) 15: 243 (1900)
Peziza carpinea Pers. , Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 673 (1801)
Peziza carpinea Pers. , Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 673 (1801) var. carpinea
Peziza carpinea var. fraxinea Pers. , Mycol. eur. (Erlanga) 1: 312 (1822)

Literatura a zdroje

Autor popisu: Patrik Mlčoch+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30