O houbách

Vyklenutka švestková
Dermea prunastri (Pers.) Fr.

Založil: Patrik(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: velmi hojné | Upravit

Vyklenutka švestková
Autor fotografie: Patrik

Období růstu: leden - prosinec

Plodnice

Anamorfní stádium zvané Ceratostoma spurium tvoří vidličnaté pyknidy, které jsou tmavě hnědé, na vrcholu a na bázi přechází až do černé. Vyrůstá samostatně, nikoliv v nahloučených skupinách. Teleomorfa vyrůstá záhy, tvoří pevná černá apothecia až 1 mm v průměru, prorážející kůru.

Mikroskopické znaky

Askospory fusiformní, na koncích zúžené, 15 - 22 x 6 μm, s velkým počtem lipidových kapének, někdy 1x septované, hyalinní. Konidie 25 - 30 μm dlouhé.

Biotop

Vyrůstá hojně celoročně na mrtvých, spadaných, někdy ještě ke stromu připojených větvích švestek (Prunus domestica). Anamorfní i teleomorfní stádia vyrůstají současně.

Možnost záměny

- Dermea cerasi

Další zajímavosti a postřehy

Tento taxon není vůbec uveden na Index fungorum, zřejmě je zde synonymizován jako Dermea pruni.

Vědecká/lidová synonyma

≡Peziza prunastri Pers. , Neues Magazin für die Botanik 1: 115 (1794) [MB#496236]
≡Patellaria prunastri (Pers. ) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 664 (1821) [MB#499656]
≡Cenangium prunastri (Pers. ) Fr. , Systema Mycologicum 2: 180 (1822) [MB#142318]
≡Tympanis prunastri (Pers. ) Wallr. , Flora Cryptogamica Germaniae 2: 427 (1833) [MB#164303]
≡Dermatea prunastri (Pers. ) Fr. , Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 362 (1849) [MB#207669]
≡Tympanis prunastri (Fuckel) Rehm, Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Pilze - Ascomyceten 1(3): 266 (1889) [MB#562630]

Literatura a zdroje

Autor popisu: Patrik Mlčoch


  • Plodnice


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30