O houbách

Dřevomor ranový (souvislý)
Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Dřevomor ranový (souvislý)
Autor fotografie: chorcheee

Období růstu: leden - prosinec

Plodnice

Stromata srůstají často do rozsáhlých útvarů, ale většinou jsou vidět hranice jednotlivých stromat, které jsou 2-5 mm široká, tvořena 5-15 plodničkami (perithecii). Povrch mladých stromat pokrává sametanové až hnědavé nepohlavní stadium - anamorfa, které později mizí.

Biotop

Na kůře ležících buků, vzácně i jiných listnáčů.

Možnost záměny

Podobný dřevokaz mnohotvarý (An. multiforme) tvoří rozsáhlejší stromata (až 70 mm široká), netvořená srůstem menších a většinou bez přítomné anamorfy. Dává přednost výrazně břízám.Nahrajte své fotografie