O houbách

Sypavka
Cyclaneusma minus

Založil: Patrik(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Sypavka
Autor fotografie: Patrik

Období růstu: březen - červenec

Důležité určovací znaky

Askomata typu apothecium, subepidermální, v mládí a za sucha uzavřená, červenohnědavá, za vlhka se otevírající, okraj krémově bělavý až bělavý, hymenium bílé, velikost 300 - 400 um na délku, 200 - 250 um na délku. Vřecka unitunikátní, subcylindrická, 90-120 x 8-12 µm, oktosporická, askospory filiformní, s 0 - 2 septy, 65-95 x 2-3 µm, hyalinní. Parafýzy aseptované, hyalinní, filiformní. Konidie 6 - 10 x 1 µm.

Biotop

Vyskytuje se spíše nehojně. Způsobuje, podobně jako sypavka borová (Lophodermium pinastri), odumírání jehlic u borovic. Vyskytuje se výhradně na jehlicích borovice lesní, černé a P. radiata.

Možnost záměny

Pokud jej nalezneme na borovici černé, záměna je možná za Cyclaneusma niveum. Makroskopicky se liší apotheciemi většími než 500 µm a výskytem výhradně na P. nigra. Mikroskopicky se liší většími konidiemi (9 - 16 µm).

Literatura a zdroje

Více podrobností o druhu


Další fotografie

Sypavka
Patrik(m), detail

Sypavka
Patrik(m), detail


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30