O houbách

Dřevomor velký
Hypoxylon macrocarpum Pouzar 1978

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Dřevomor velký
Autor fotografie: chorcheee

Období růstu: únor - říjen

Plodnice

Vřeckovýtrusá tvrdohouba (pyrenomycet) tvořící často rozsáhlá stromata hnědé až fialové barvy a tloušťky až 2 mm. Plodničky (perithecia) zanořená ve stromatu, asi 1 mm velká, na povrch ústí drobným otvorem pro uvolňování výtrusů. Olivověhnědé pigmenty se jako důležitý poznávací znak louhují do KOH (hydroxidu draselného). Uvádí se, že stromata mají kovový lesk. Čerstvá stromata i napadené dřevo nasládle voní.

Biotop

Roste na odkorněném dřevu, vzácně i na kůře listnáčů (habry, javory, jilmy, jasany, olše, vrby, vzácně snad i na dalších dřevinách). Hagara uvádí "vzácně", Lucie Zíbarová "celkem častý". Tak si vyberte .

Možnost záměny

Velmi podobný je dřevomor rezavý (H. rubiginosum), který ovšem do KOH louhuje oranžovorezavé pigmenty a rezavě jsou čerstvé plodnice také zbarveny. Stromata také bývají u tohoto druhu tlustší (až 4 mm) a perithecia většinou zřetelnější.

Literatura a zdroje

Hagara L, Antonín V. (2014). Ottova encyklopedie hub. Ottovo nakladatelství.
www.mykologie.net+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30