O houbách

Kornatec tmavnoucí
Trechispora cohaerens (Schwein.) Julich et Stalpers

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Kornatec tmavnoucí
Autor fotografie: chorcheee

Období růstu: leden - prosinec

Plodnice

Rozlité plstnatě kožovité plodnice, které jsou snadno oddělitelné od substrátu, jsou až 0, 3 mm tlusté, po krajích většinou lemovány dlouhými plstnatými vlákny (rhyzomorfami). Mladé povlaky jsou bělavé, hladké až slabě hrbolkaté. Později tmavnou do okrových až hnědých odstínů a za sucha políčkovitě rozpraskávají. Rostou většinou na spodní straně substrátů (padlých větví a kmenů).

Důležité určovací znaky

Spolehlivě se pozná pouze mikroskopicky.

Biotop

Roste většinou na holém odkorněném dřevě listnáčů, vzácněji jehličnanů a to většinou na spodní straně tlejícího dřeva. Můžeme jej najít i na odumřelých plodnicích dřevokazných hub rodů troudnatec (Fomes), pórnatice (Rigidoporus) a lesklokorka (Ganoderma). Vyskytuje se nepříliš hojně od nížin po horský stupeň.

Možnost záměny

Zaměnitelné za celou řadu jiných kornatcovitých hub, např. za kristinií zrnitou (Cristinia helvetica).

Vědecká/lidová synonyma

V češtině se pro tento rod používá i označení "Trechispora" což moc obrozenecké označení není. Nicméně jakékoli snahy o vytvoření rozrůzněné terminologie kornatcovitých hub jsou jistě chválihodné, protože rod např. "kornatec" (a podobně pórnatka, pórnovitka, voskovec. . . ) obsahuje více nepříbuzných rodů (které se vědecky jmenují úplně jinak).

Literatura a zdroje

Hagara L, Antonín V (2014). Ottova encyklopedie hub. Ottovo nakladatelství.

http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/korticie/item/1171-trechispora_cohaerens+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30