O houbách

Kožovka rezavá
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Kožovka rezavá
Autor fotografie: chorcheee

Plodnice

Kloboukaté (10 - 50 mm široké, 0, 5 - 2 mm tlusté), bokem přirostlé, často ve velkém množství střechovitě nad sebou na boční straně pařezů. Někdy částečně rozlité, výjimečně zcela.

Klobouk

Pásovaně rezavý, krátce chlupatý. Pokud se "dobře nakouká", je téměř nezaměnitelná. . .

Hymenofor

Hladký, rezavý až černý. U kloboukatých plodnic se vytváří na spodní straně; u resupinátních po celé ploše.

Biotop

Roste většinou na mrtvém, odkorněném dřevě dubů a jedlém kaštanovníku. Vzácně ji najdeme fruktifikovat i na bucích, habrech, lískách a jiných dřevinách (výjimečně byl nalezen i na smrku).

Kdy roste

Vytváří plodnice po celý rok.

Možnost záměny

v ČR se vyskytují i další druhy rodu kožovka - Hymenochaete. Většinou jsou však rozlité a nenápadné. Pozorovatel, který kožovku rezevou nezná, nejspíše ji bude považovat za pevník rodu Stereum. Zde jsou další druhy kožovek, které Hagara (2014) u nás uvádí:

k. klenová (H. carpatica) - vyhradně na javoru klenu
k.skořicová (H. cinnamomea) - na ležících větvičkách a větvích listnáčů; dosti vzácná
k. svraštělá (H. corrugata) - na lísce; velmi vzácná (v Červeném seznamu žazena do
kategorie CR - kriticky ohrožené).
k. purpurová (Mougeotova)(cruenta) - na jedlích, vzácně (v Červeném seznamu řazena do
kategorie NT - téměř ohrožené).
k. chladnomilná (H. fuliginosa) - větvičky jehličnanů, vzácná (V Červeném seznamu
řazena do kategorie EN - ohrožené)
k. teplomilná (H. subfuliginosa) - v teplých oblastech na kmenecha a větších větvích
dubů, vzácná (V Červeném seznamu řazena do kategorie VU - zranitelné)
k. tabáková (Pseudochaete tabacina) - hlavně na dřevě i kůře vrb a lísek, v pahorkatinách dosti hojná.

Další zajímavosti a postřehy

Na stavebním dubovém dřevě byla nalezena i vysoko v horách.

Literatura a zdroje

Hagara, L: Ottova encyklopedie hub, Ottovo nakladatelství, 2014.+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30