O houbách

Hvězdovka dlouhokrká
Geastrum pectinatum

Založil: Joska(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Hvězdovka dlouhokrká
Autor fotografie: machaon

Období růstu: srpen - listopad

Plodnice

Uzavřené plodnice kulovité, až 5 cm široké, pukající většinou v 6-10 nestejných cípů, vnitřní okrovka na výrazném, 4-13 mm dlouhém krčku, většinou smáčkle kulovitá, na spodní straně kónicky stažená a rýhovaná až zprohýbaná, světle šedá, zrnitá, pokrytá drobnými krystalky, s kuželovitým, rýhovaným až řasnatým ústím bez terčíku.

Důležité určovací znaky

Vnitřní okrovka leží na neobvyklém prodlouženém krčku.

Mikroskopické znaky

Výtrusný prach je hnědý.

Biotop

Roste jednotlivě nebo v řídkých skupinách, v jehličnatých a smíšených lesích, především pod smrky a borovicemi, pouze ojediněle pod listnáči.

Kdy roste

Roste od srpna do listopadu.

Možnost záměny

Podobná je hvězdovka límečková, jež se liší poněkud menšími plodnicemi a tmavohnědou vnitřní okrovkou s límečkovitým valem pod ní.

Vědecká/lidová synonyma

Geaster pectinatus
Geastrum plicatum

Význam

Nejedlá houba.

Literatura a zdroje

Velký atlas hub - Hagara, Antonín, Baier

http://botany.cz/+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30