O houbách

Čirůvka zelánka
Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.

Založil: basset(m) | Zařazení: jedovaté | Rozšíření: občasné | Upravit

Čirůvka zelánka
Autor fotografie: basset

Období růstu: září - prosinec

Klobouk

4-10 cm, v mládí téměř polokulovitý, pak vyklenutý až plochý, zprohýbaný, za vlhka mírně slizký, zelenohnědý, zelenožlutý, až žlutý, s drobnými vrostlými hnědými šupinkami.

Hymenofor

Lupeny zoubkem připojené, sírově žluté.

Třeň

5-7 cm dlouhý, 1-2 cm široký, válcovitý až mírně kyjovitý, vláknitý, na vrcholu bělavý až zažloutlý, zelenožlutý až světle hnědožlutý.

Dužnina

Bílá, moučně vonná i chutnající, mírná.

Důležité určovací znaky

Moučná vůně dužniny, žlutý klobouk, lupeny a třeň.

Mikroskopické znaky

Výtrusný prach je bílý.

Biotop

Roztroušeně až poměrně vzácně se vyskytující druh vyrůstající pod borovicemi (především v písčitých borech) - mykorhizní druh vázaný na dvoujehlicové borovice.

Kdy roste

Roste na podzim od září do listopadu.

Možnost záměny

Záměna je možná především za hojnou čirůvku osikovou (Tricholoma frondosae), která byla s čirůvkou zelánkou dříve ztotožňována, avšak vyrůstá v listnatých lesích především pod osikami (se kterými by měla tvořit mykorhizu), případně je uváděn růst pod břízami.
Dále též za čirůvku sírožlutou, která má žluté zbarvení dužniny a nepříjemný zápach.

Vědecká/lidová synonyma

Agaricus auratus
Agaricus equestre
Agaricus flavovirens
Gyrophila equestris
Tricholoma auratum
Tricholoma flavovirens

Význam

Čirůvka zelánka byla uváděna jako jedlá houba, avšak nejnovější výsledky výzkumů naznačují, že opakované požívání těchto hub může vést k rhabdomyolitické otravě. Při rhabdomyolýze dochází k poškození svalových buněk a uvolnění myocytů do plazmy. V důsledku tohoto dochází k špatné funkci nefronů až k akutnímu renálnímu selhání. Rhabdomyolitické toxiny však v tomto taxonu nebyly dosud detekovány (pozn. Mlčoch - upřesňující úprava původního návrhu uživatele maxim stanko.

Literatura a zdroje

Velký atlas hub - Hagara, Antonín, Baier
Kapesní atlas jedlých hub - Dvořák, Jindřich, Vít
Kapesní atlas hub - Edmund Garnweidner

http://botany.cz/
www.nasehouby.cz+ Přidat další fotografieProzatím NEOVĚŘENÉ fotografie

Čirůvka zelánka
Pluto, detail

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času

Neprůkazné foto, 17.03.2020 21:45, basset(m)

Foto nesplňuje požadavky atlasu - je neprůkazné, plodnice nneí vidět celá, nejsou vidět základní charakteristiky, ... .


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30