O houbách

Ohnivec černý
Plectania melastoma

Založil: Kryšot(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Ohnivec černý
Autor fotografie: Kryšot

Plodnice

Drobná, nenápadná, ale velice krásná dřevokazná houba, tvořící plodnice nejprve kulovité, postupně se otvírající až do plochého tvaru. Vnější strana je šedočerná až černá, obvykle rezavě poprášená, vnitřek plodnice je černý, ve stáří někdy vybledající do šedé.
Plodnice 2 - 30 mm vyrůstají z šedočerného, jakoby vatovitého podhoubí, které porůstá nakažené větvičky.

Důležité určovací znaky

Velikost zavřených plodnic je řádově pouze 5 - 15 mm, rezavé poprášení vnější části plodnice, černé nebo šedočerné vatovité podhoubí pokrývající drobné tlející větvičky ponořené částečně do země a hlavní doba tvorby plodnic především v jarních měsících.

Biotop

Velice vzácný druh, který roste nejčastěji na okrajích listnatých lesů, a to na jižních až jihozápadních, vyhřátých svazích, kde vyrůstají na tlejících, většinou šípkových, jasanových, nebo svídových větvičkách, které jsou částečně ponořené do substrátu. Jeho nálezy jsou také zaznamenány v jehličnatých lesích na borových a smrkových větvičkách.

Kdy roste

Hlavní období tvorby plodnic je jaro (březen až květen), což je také uváděno ve většině zdrojů, ale v roce 2010 se na jedné lokalitě ve středních Čechách objevil už v říjnu, drobné plodnice zastavily svůj vývoj ještě v uzavřeném stavu a v březnu znovu nastartovaly, aby úspěšně dozrály. Roste jednotlivě, ve skupinách, nebo i v bohatých srostlicích.

Možnost záměny

Pro svou velikost a biotop prakticky nezaměnitelný. . . Vzdáleně podobná je snad jen klihatka černá (Bulgaria inquinans), viz přiložené foto, která ale tvoří podstatně větší plodnice a roste na kůře čerstvě odumřelých kmenů a silných větví listnáčů, nejčastěji dubů.

Vědecká/lidová synonyma

Slovenský název: Pakorienkovka čierna

Význam

Pro svou drobnost je pro kuchyňskou spotřebu bezvýznamný.


  • Plodnice

  • Důležité určovací znaky

  • Biotop

  • Kdy roste

  • Možnost záměny


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času

Biotop, 15.02.2012 13:32, Forrest Run(m)

V roce 2010 jsem ho našel severně od Brna i na (zřejmě) akátový větvičce, když jsem fotil O.rakouské, takže pokud máte lokalitu na rakušáky, určitě se po něm mrkněte...je třeba bejt pekelně soustředěnej, s očima u země a ještě mít kliku!
Jedná se o průsek pod vysokým napětím při kraji borovýho lesa s vtroušenými duby červenými a příměsí akátu, šípku, ostružin a kopřiv, byl v polostínu na jižní straně svahu.


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30