O houbách

Límcovka modrá
Stropharia caerulea Kreisel

Založil: b.gun(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Límcovka modrá
Autor fotografie: b.gun

Období růstu: červenec - listopad

Klobouk

Klobouk 20-75(90) mm široký, polokulovitý, pak vyklenutý až plochý, někdy s tupým středovým hrbolkem. Povrch hladký, za vlhka lesklý a slizký, na okraji mírně bíle vláknitě šupinatý. Barva v mládí modrá až modrozelená, brzy okrově skvrnitá a ve stáří až žlutookrová se zelenými skvrnami, pokožka dobře slupitelná.

Hymenofor

Lupeny široce připojené až krátce sbíhavé, dosti husté, zpočátku bledé, brzy hnědošedé, růžovohnědé až hnědé.

Třeň

Třeň válcovitý, 35-100×3-7 mm, zbarvený podobně jako klobouk, bíle vláknitě šupinatý. Prsten od mládí nedokonale vyvinutý, zcela chybí nebo je jen lehce naznačený v podobě blanitého či třásnitého prstýnku.

Dužnina

Dužnina měkká, bělavá. Chuť i vůně nevýrazné.

Důležité určovací znaky

Lupeny bez fialových tónů a bělavého ostří, nedokonale vyvinutý nebo zcela chybějící prsten.

Mikroskopické znaky

Výtrusy hnědé, elipsoidní až vejcovité, hladké, 7-9, 5×4, 5-6 μm. Cheilocystidy lahvovité nebo vřetenovité (ne kyjovité), vyvinuty početné chrysocystidy.

Biotop

Roste roztroušeně, jednotlivě nebo ve skupinách, na tlejících zbytcích dřeva na dusíkem bohatých stanovištích v listnatých lesích, často i mimo les v parcích, zahradách, hřbitovech apod.

Kdy roste

Vyrůstá od léta do podzimu, od července do října.

Možnost záměny

Límcovka měděnková(Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. ) - klobouk modrozelený až měděnkově zelený, více pokrytý bělavými šupinami, šedobílé, později fialově šedé až fialově hnědé lupeny s bělavě vločkatým ostřím, dobře vyvinutý, odstávající prsten; cheilocystidy kyjovité, chrysocystidy absentují
Límcovka nazelenalá (Stropharia pseudocyanea (Desm. ) Morgan) - známa též pod názvem límcovka bělomodrá; menší, klobouk rychle se odbarvující až do okrové nebo krémové barvy, lupeny hnědé s bělavým ostřím, velmi měkký třeň, růst na otevřených stanovištích, travnatých plochách, na bázi trav; cheilocystidy kyjovité, chrysocystidy absentují

Vědecká/lidová synonyma

Agaricus politus Bolton 1788
Agaricus politus var. politus Pers. 1801
Agaricus politus var. sylvaticus Lasch 1828
Psilocybe caerulea (Kreisel) Noordel. 1995

Význam

Nejedlá houba, i když v některých zdrojích se lze setkat s označením jedlá, nebo naopak dokonce jedovatá.
Žádný jed z těchto hub sice zatím izolován nebyl a o jeho podstatě také nejsou žádné informace, nicméně publikované práce svědčí o tom, že některé límcovky by mohly být halucinogenní pro možný obsah serotoninergního halucinogenu psilocybinu.

Literatura a zdroje

Antonín, Vladimír - Encyklopedie hub a lišejníků (2006)
http://toxicology.cz
www.first-nature.com
www.indexfungorum.org+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30