O houbách

Pýchavka ježatá
Lycoperdon echinatum Pers.

Založil: b.gun(m) | Zařazení: jedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Pýchavka ježatá
Autor fotografie: b.gun

Období růstu: červen - listopad

Plodnice

Plodnice kulovité, hruškovité až kyjovité, 20-90×15-50 mm, k substrátu ukotvené zřetelnými bílými vlákny mycelia, žlutohnědé až šedohnědé, s nápadnými, 3-5 mm dlouhými, měkkými, vatovitými, zprvu slámově, později hnědě zbarvenými ostny, při dozrávání opadavými. Teřich bílý, později dozráváním výtrusů olivově žlutý až čokoládově hnědý, po dozrání lesklý se zřetelnou temně fialovou síťkou s patrnými drobnými jamkami po opadání ostnů (polygonální políčka, tzv. areoly). Sterilní pletivo v bázi slabě vyvinuté, komůrkaté, šedě okrové až fialově hnědé.

Dužnina

Dužnina zpočátku bílá, postupně žloutnoucí až hnědnoucí, při dozrání fialová.

Důležité určovací znaky

Dlouhé, opadavé ostny.

Mikroskopické znaky

Výtrusný prach olivově až purpurově hnědý. Výtrusy hnědé, kulovité, drobně bradavčité, 4-6 μm.

Biotop

Roste roztroušeně, místy vzácně, jednotlivě nebo v malých skupinách v listnatých a smíšených lesích na humózních půdách, pod buky a duby, vzácně i pod jehličnany, s oblibou na vápencovém podloží a ve vyšších polohách.

Kdy roste

Vyrůstá od léta do podzimu, od června do listopadu.

Možnost záměny

Pýchavka horská (Lycoperdon nigrescens Pers. ) - kratší ostny, 1-2 (3) mm dlouhé, často po 3-4 ostnech špičkami pospojované, po opadání ostnů na povrchu více méně zřetelné areoly, růst na kyselém podloží pod jehličnany (smrky)
Pýchavka huňatá (Lycoperdon umbrinum Pers. ) - jednoduché, nespojované ostny max. 1 mm dlouhé, růst na kyselých půdách pod smrky, vzácně i listnáči

Vědecká/lidová synonyma

Lycoperdon gemmatum var. echinatum (Pers. ) Fr. 1829
Utraria echinata (Pers. ) Quél. 1873
Lycoperdon hoylei Berk. & Broome 1871

Význam

V mládí, dokud má bílou dužninu, dobrá jedlá houba.

Literatura a zdroje

Papoušek, Tomáš - Velký fotoatlas hub z jižních Čech, 2. vydání (2010)
Hagara, Ladislav; Antonín, Vladimír; Baier, Jiří - Velký atlas hub (2005)
Antonín, Vladimír - Encyklopedie hub a lišejníků (2006)
http://botany.cz/cs
www.first-nature.com
www.rogersmushrooms.com
www.indexfungorum.org+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30