O houbách

Štítovka stinná
Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm.

Založil: b.gun(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Štítovka stinná
Autor fotografie: b.gun

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: červen - listopad

Klobouk

Klobouk 50-110 mm široký, kuželovitě zvoncovitý, později klenutý až plochý, s nízkým, tupým středovým hrbolkem. Povrch suchý, paprsčitě až síťnatě zvrásněný, na krémovém až hnědavém podkladu tmavohnědě, na středu až černohnědě sametový až zrnitě šupinatý.

Hymenofor

Lupeny dosti husté, až 7 mm vysoké, břichaté, u třeně volné, v mládí bělavé, posléze od výtrusného prachu růžové až hnědorůžové, s vločkatě tmavohnědým ostřím.

Třeň

Třeň válcovitý, 30-100×4-10 mm, někdy k bázi ztlustlý, v mládí plný, poté téměř dutý. Zbarvení nejprve bělavé, později krémově hnědavé, s drobnými hnědými šupinkami.

Dužnina

Dužnina měkká, bělavá až šedohnědavá. Chuť i vůně zemité.

Důležité určovací znaky

Paprsčitě až síťnatě zvrásněný, hnědě šupinatý povrch klobouku, třeň s drobnými hnědými šupinkami, lupeny s vločkatě tmavohnědým ostřím.

Mikroskopické znaky

Výtrusný prach růžový. Výtrusy téměř kulovité, 6-7×4-5 μm.

Biotop

Saprotrofní druh, roste jednotlivě nebo v malých skupinách, nehojně až celkem vzácně od nížin až do hor na mrtvém dřevě listnáčů, především topolů, buků, dubů a lip, nejčastěji v lužních lesích či přirozených a pralesovitých porostech s dostatkem tlejícího dřeva.

Kdy roste

Vyrůstá od léta do podzimu, především od srpna do října.

Možnost záměny

Štítovka černolemá (Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner) - lupeny na ostří černohnědě vločkaté, povrch klobouku lysý, matný, třeň hnědošedě podélně vláknitý, růst na mrtvém dřevu jehličnanů

Další zajímavosti a postřehy

V Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR vedena v kategorii VU (zranitelný druh).

Vědecká/lidová synonyma

Agaricus umbrosus Pers. 1798
Pluteus cervinus var. umbrosus (Pers. ) J. E. Lange 1938
Pluteus umbrosus var. albus Vellinga 1985
Pluteus umbrosus var. umbrosus (Pers. ) P. Kumm. 1871

Význam

Většinou vedena jako nejedlá houba, některé zdroje ji ale uvádějí jako jedlou.

Literatura a zdroje

Papoušek, Tomáš - Velký fotoatlas hub z jižních Čech, 2. vydání (2010)
Hagara, Ladislav; Antonín, Vladimír; Baier, Jiří - Velký atlas hub (2005)
Antonín, Vladimír - Encyklopedie hub a lišejníků (2006)
Červený seznam hub (makromycetů) České republiky (2006)
www.rogersmushrooms.com
www.indexfungorum.org+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30