O houbách

Kuřátečko svraskalé
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt.

Založil: b.gun(m) | Zařazení: jedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Kuřátečko svraskalé
Autor fotografie: b.gun

Období růstu: srpen - listopad

Plodnice

Plodnice 40-100×5-10 mm, křehké, v mládí téměř nevětvené, kyjovité až mírně zkroucené, poté obvykle s 1-3 krátkými, poměrně zakrnělými, tupými, zploštělými, zaoblenými či zubatými větvičkami. Celé plodnice brzy vrásčité až hrbolaté, zvrásněné mnoha podélnými rýhami, vypadající často jako deformované. Zbarvení bílé, špinavě bílé, krémové až našedlé, v mládí někdy s fialovým nádechem.

Dužnina

Dužnina bělavá, křehká, chuť i vůně nevýrazné.

Mikroskopické znaky

Výtrusný prach bílý. Výtrusy vejčitě kulovité, hladké, bezbarvé, 9-14×8-12 µm.

Biotop

Roste hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, na vlhčích půdách v mechu a trávě především v jehličnatých, méně často v listnatých lesích.

Kdy roste

Vyrůstá v létě a na podzim, především od srpna do října.

Možnost záměny

Kuřátečko popelavé (Clavulina cinerea (Bull. ) J. Schröt. ) - více rozvětvené, světle až tmavě šedé, někdy s fialovým nádechem
Kuřátečko hřebenité (Clavulina coralloides (L. ) J. Schröt. ) - vyrůstá keříčkovitě z jednoho třeně s mnohonásobných dělením větviček
Kyj jazýčkovitý (Clavariadelphus ligula (Schaeff. ) Donk) - plodnice válcovité až úzce kyjovité, na vrcholu zaoblené, nepravidelné, krémové, okrové až hnědé

Vědecká/lidová synonyma

Další názvy
= kuřátečko svraskalé mnohotvaré
= kuřátečko svraskalé stužkovité

Clavaria canaliculata Fr. 1818
Clavaria cornu-alces Batsch 1783
Clavaria damicornis Schrank 1789
Clavaria grossa Pers. 1797
Clavaria herveyi Peck 1893
Clavaria macrospora Britzelm. 1887
Clavaria rugosa Bull. 1790
Clavaria rugosa var. alcyonaria Corner
Clavaria rugosa var. cornu-alces (Batsch) Pers. 1801
Clavaria rugosa var. damicornis (Schrank) Pers. 1801
Clavaria rugosa var. fuliginea Fr. 1874
Clavaria rugosa var. grisea Fr. 1821
Clavaria rugosa var. hercynica Pers. 1801
Clavaria rugosa var. rugosa Bull. 1790
Clavaria rugosa var. tuberculosa Schumach. 1803
Clavicorona rugosa (Bull. ) Corner 1970
Clavicorona rugosa var. olivacea Corner 1970
Clavicorona rugosa var. rugosa (Bull. ) Corner 1970
Clavulina herveyi (Peck) R. H. Petersen 1967
Clavulina rugosa var. alcyonaria Corner 1950
Clavulina rugosa var. canaliculata (Fr. ) Corner 1950
Clavulina rugosa var. fuliginea (Fr. ) Gillet 1874
Clavulina rugosa var. macrospora (Britzelm. ) Corner 1950
Clavulina rugosa var. olivacea Corner 1970
Clavulina rugosa var. rugosa (Bull. ) J. Schröt. 1888
Clavulina rugosa var. tropica Dogma 1967
Ramaria rugosa (Bull. ) Gray 1821

Význam

Jedlá, málo vydatná houba.

Literatura a zdroje

Antonín, Vladimír - Encyklopedie hub a lišejníků (2006)
Hagara, Ladislav; Antonín, Vladimír; Baier, Jiří - Velký atlas hub (2005)
Papoušek, Tomáš - Velký fotoatlas hub z jižních Čech, 2. vydání (2010)
www.biolib.cz
www.indexfungorum.org+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30