O houbách

Vodnička potoční
Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis

Založil: b.gun(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Vodnička potoční
Autor fotografie: b.gun

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: březen - červen

Plodnice

Apothecia 0. 5 - 1 cm široké, bílé až bělavé či žlutobělavé, diskovité, s krátkou nebo delší stopkou stejné barvy. Jsou zpočátku ploché až mírně prohloubené, posléze vyklenuté s mírně vmáčklým středem.

Biotop

Tuto velice vzácnou houbu můžeme najít od března až do června. Vyskytuje se pouze v čistých, chemicky neznečištěných, tekoucích vodách, potůčcích, horských bystřinách a na prameništích. V mém okolí se mi tento druh povedlo několikrát najít na podmáčených olšinných prameništích, jeden nález z bahnitého prameništního kaliště v dospělé smrčině a několik nálezů v pramenitých potůčcích v listnatých lesích. Vyrůstá saprofyticky na vlhkém dřevě, popř. jiném rostlinném materiálu, který bývá z části nebo úplně ponořený v tekoucí vodě. Dle červeného seznamu ohrožených druhů ČR se jedná o TÉMĚŘ OHROŽENÝ DRUH (NT). Jeho ohrožení spočívá především ve znečišťování podzemních vod chemickými hnojivy apod. , které se v místě pramenů dostávají na povrch, a ve znečišťování povrchových vod.

Možnost záměny

Záměna je pro nezkušené lidi možná za voskovičky (Hymenoscyphus) a jiné druhy rodu Cudoniella.

Další zajímavosti a postřehy

Indikátor čistoty vody.

V Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR uvedena v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

Vědecká/lidová synonyma

Bulgaria clavus (Alb. & Schwein. ) Wallr. 1833
Cudoniella clavus var. clavus (Alb. & Schwein. ) Dennis 1964
Cudoniella clavus var. grandis (Boud. ) Dennis 1964
Helotium aquaticum Curr. 1863
Helotium clavus (Alb. & Schwein. ) Gillet 1883 [1879]
Helotium clavus var. clavus (Alb. & Schwein. ) Gillet 1883 [1879]
Helotium clavus var. grande (Boud. ) Dennis 1956
Hymenoscyphus aquaticus (Curr. ) W. Phillips 1887
Ombrophila clavus (Alb. & Schwein. ) Cooke 1880
Ombrophila clavus var. clavus (Alb. & Schwein. ) Cooke 1880
Ombrophila clavus var. grandis Boud. 1910
Peziza clavus Alb. & Schwein. 1805
Peziza clavus var. clavus Alb. & Schwein. 1805
Peziza clavus var. pallens Alb. & Schwein. 1805
Peziza clavus var. violascens Alb. & Schwein. 1805
Phialea aquatica (Curr. ) Sacc. 1889

Význam

Nejedlá houba.

Literatura a zdroje

Červený seznam hub (makromycetů) České republiky (2006)
www.indexfungorum.org


  • Biotop


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30