O houbách

Ostnáček dvoubarvý
Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto

Založil: alesjirsa(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: velmi hojné | Upravit

Ostnáček dvoubarvý
Autor fotografie: alesjirsa

Období růstu: leden - prosinec

Plodnice

Plodnice rozlité, voskovité, jemně ostnité, barevně poměrně variabilní, bělavé, naokrovělé, pleťové, hnědavé, někdy s modravým odstínem.

Důležité určovací znaky

Druh význačný ostnitým hymenoforem a mikroskopicky přítomností dvou typů cystid (halocystidy a asterocystidy).

Mikroskopické znaky

Výtrusy elipsoidní, tenkostěnné, hladké, neamyloidní, necyanofilní, 4, 5-6, 5 x 2-3, 5 μm velké
Basidie tetrasporické, 15-25 x 4-6 μm velké
Hyfový systém monomitický; hyfy tenkostěnné, přezkaté
Přítomny dva druhy cystid: a) hlavičkaté halocystidy, na apexu s resinózním materiálem a b) asterocystidy (= cystidy s nápadnou hvězdicovitou inkrustací na apexu).

Biotop

Roste dost hojně na odumřelém dřevě jehličnanů, méně často listnáčů.

Možnost záměny

V rámci rodu Resinicium je možná záměna za ostnáček otrubičnatý (Resinicium furfuraceum) a ostnáček (Resinicium pinicola), které mají pouze halocystidy, nikoli asterocystidy. Resinicium furfuraceum má hladký hymenofor a je o něco vzácnější. Makroskopicky můžou být podobné některé další rody kornatcovitých hub (např. rod Hyphodontia), které se ale liší zejména mikroskopicky přítomností jiných typů cystid či jejich absencí.

Literatura a zdroje

www.mykologie.net

L. Hagara, V. Antonín, J. Baier - Velký atlas hub


  • Mikroskopické znaky


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30