O houbách

Penízovka jarní
Gymnopus vernus (Ryman) Antonín & Noordel.

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: téměř se nevyskytuje | Upravit

Penízovka jarní
Autor fotografie: Yohaness

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: březen - květen

Plodnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klobouk

20 až 50 mm široký, kuželovitý, nízce sklenutý až vmáčklý, za vlhka červenavě hnědý, při zasychání bledne do světlé až špinavé okrové.

Hymenofor

Lupeny dosti řídké, za mlada bělavé, později hnědé. Za vlhka je na nich většinou patrný načervenalý nádech.

Třeň

20 - 50 x 4 - 6 mm, válcovitý, na vrcholu bělavý až pleťová, na bázi tmavší, hlízovitě rozšířený a bíle až narůžověle ojíněný.

Dužnina

Dužnina je tuhá až chrupavčitá, hnědavá s mírnou chutí a vůní. Podle některých zdrojů má lehce anýzovou vůni.

Biotop

Roste velmi vzácně jednotlivě, v malých skupinách či drobných trsech na rostlinných zbytcích, rozkládající se hrabance, větvičkách a listí listnáčů, většinou javorů, jasanů, olší a lísek v pahorkatinách až horách.

Kdy roste

Roste velmi brzy na jaře, většinou v březnu a dubnu.

Další zajímavosti a postřehy

V roce 2016 tento druh sbírala Lucie Zíbarová u Vysokého Mýta.

Význam

Velmi vzácný druh, který je zařazen v Červeném seznamu hub v kategorii kriticky ohrožený (CR). Dočteme se zde: "Saprotrof rostoucí na tlejících větvičkách a jiných zbytcích dřeva (hlavně javorů), vzácněji na opadaných listech javorů, jasanů a lísky. Plodnice vyrůstají velmi brzy na jaře(březen až duben). V ČR jsou z poslední doby známy dvě lokality – rezervace Radotínské údolí u Prahy a rezervace Údolí Říčky u Brna-Líšně. "

Ekologické nároky tohoto druhu jsou sumarizované např. v článku Jančovičové et al. (viz literatura).

Literatura a zdroje

Hagara L, Antonín V. 2014. Ottova encyklopedie hub. Ottovo nakladatelství, Praha.

http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/lupenate/item/1940-gymnopus_vernus

Jančovičová S, Tomka P, Antonín V (2014): Gymnopus vernus (Omphalotaceae, Agaricales)
recorded in Slovakia. Czech Mycol. 66(1): 85-97. online: http://www.czechmycology.org/_cmo/CM66106. pdf

Hagara L, Antonín V. 2014. Ottova encyklopedie hub, Ottovo nakladatelství, Praha.

Holec J. & Beran M. [eds. ] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. – Příroda, Praha, 24: 1-282. [in Czech with English summary]

A nebo podrobněji (abysme nezapomínali i na další autory): Jan Holec & Miroslav Beran (editoři); Vladimír Antonín, Miroslav Beran, Zuzana Bieberová, Jan Borovička, Jiří Burel, Karel Čížek, Helena Deckerová, Daniel Dvořák, Lenka Edrová, Michal Graca, Jan Holec, Petr Hrouda, Václav Janda, Oldřich Jindřich, František Kotlaba, Zdeněk Pouzar, Mirko Svrček, Josef Šutara, Petr Vampola, Martina Vašutová, Alois Vágner, Luboš Zelený, Vladimír Zíta (autoři). 2006. Červený seznam hub. .


Další fotografie

Penízovka jarní
Yohaness(m), detail


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30