O houbách

Míhavka Vibrissea filisporia
Vibrissea filisporia (Bonord.) Korf & A. Sánchez 1967

Založil: Patrik(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Míhavka Vibrissea filisporia
Autor fotografie: Patrik

Období růstu: duben - červen

Plodnice

Apothecia přisedlá, do 2 mm, krémově žluté, šedavé až vybledající.

Mikroskopické znaky

Parafýzy vždy dělené, na koncích rozšířené, 2 - 3 μm široké (dle lit. 2 - 5 μm), vřecka válcovitá, 6 - 7 μm široká, askospory filiformní, amyloidní, podélně uspořádané ve vřecku, 1, 5 - 2 μm široké.

Biotop

Na vlhkém trouchnivějícím dřevě, které je alespoň z části ponořené do čisté, tekoucí vody, především ve vyšších polohách. Míhavky nalezneme především v menších pramenitých potůčcích s velkým množstvím vhodných substrátů.

Možnost záměny

Taxony rodu Vibrissea komplexu decolorans se vždy musí mikroskopovat. Hlavními rozdíly jsou šířka parafýz a vřecek, dále zda jsou parafýzy rozvětvené či jednoduché, roli však hraje i makroskopická morfologie apothecií.
Vibrissea filisporia lze zaměnit především za Vibrissea decolorans, liší se mikroskopicky (decolorans: jednoduché parafýzy 4 - 6 μm široké, vřecka 7 - 8 μm široká, vřecka I+ ; filisporia: ramiformní parafýzy 2 - 5 μm široké, vřecka 6 - 7 (u f. gigantospora 8 - 10) μ široká, vřecka I-).
Záměna je taktéž možná za Vibrissea leptospora, která se však mikroskopicky více podobá Vibrissea decolorans, s níž bývá někdy i synonymizována.

Další zajímavosti a postřehy

U tohoto taxonu lze rozlišit několik forem na základě délky askospor:
f. gigantospora - askospory delší než 400 μm
f. boudieri - 210 - 290 μm
f. fiscella - 100 - 210 μm (inramiformní parafýzy)
f. filisporia - 100 - 210 μm (typicky ramiformní parafýzy)

Vědecká/lidová synonyma

Apostemidium fiscellum (P. Karst. ) P. Karst. [as 'fiscella'], Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 186 (1871)
Apostemidium fiscellum (P. Karst. ) P. Karst. , Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 186 (1871) var. fiscellum
Apostemidium fiscellum var. submersum Graddon, Trans. Br. mycol. Soc. 48(4): 643 (1965)
Apostemium fiscellum (P. Karst. ) P. Karst. , Not. Sällsk. Fauna et Fl. Fenn. Förh. 11: 243 (1870) [1871]
Gorgoniceps fiscella (P. Karst. ) Sacc. , Syll. fung. (Abellini) 8: 505 (1889)
Peziza fiscella P. Karst. , Not. Sällsk. Fauna et Fl. Fenn. Förh. 10: 154 (1869)
Sarea filisporia Bonord. , Bot. Ztg. 11: 281-296 (1853)

Význam

Bioindikátor čistoty vodního přítoku (viz ekologie).

Literatura a zdroje

Autor popisu: Patrik Mlčoch

Saeksvampe - Ascomycota (1 skivesvampe), J. Vesterholt, J. H. Petersen, 2001
The section Apostemium and Microstemium of the genus Vibrissea, A. Sánchez, Journal of agriculture of university of Puerto Rico, (datum neznámo).+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30