O houbách

Choroš oříš
Polyporus umbellatus

Založil: Zdeno(m) | Zařazení: jedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Choroš oříš
Autor fotografie: Zdeno

Plodnice

až 50 cm široká, složená z drobných kloboučků, 1-4 cm širokých, kruhovitých, uprostřed vmáčklých, jemně šupinkatých, šedých až okrově hnědých, na mnohonásobně rozvětveném bělavém až světle okrovém třeni.

Hymenofor

Rourky sbíhavé s bílými až světle okrovými, 0, 3-1 mm velkými póry.

Důležité určovací znaky

Obrovské plodnice složené z mnoha malých šedých kloboučků na bělavém mnohonásobně rozvětveném třeni.

Mikroskopické znaky

Výtrusný prach je bílý.

Biotop

Roste nepříliš hojně v trsech jako parazit na bázi živých kmenů a pak i u pařezů listnáčů, zejména dubů a habrů, vzácněji i jiných dřevin, především v pahorkatinách.

Kdy roste

Roste od června do září.

Možnost záměny

Tato houba se dá zaměnit maximálně za jedlého trsnatce lupenitého.

Další zajímavosti a postřehy

Plodnice často vyrůstají z černě zbarvených sklerocií ponořených v zemi.

Vědecká/lidová synonyma

Grifola umbellata

Význam

Dobrá jedlá houba.

Literatura a zdroje

Velký atlas hub - Hagara, Baier, Antonín
Velký atlas hub - Pavol Škubla
Kapesní atlas hub - E. Garnweidner

http://www.kudlacek. estranky.cz/+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30