O houbách

Otestujte své znalosti - Houbařský kvíz

Chodíte do lesa na houby? Otestujte se, jak jste na tom se svými znalostmi. Méně zkušení houbaři mohou kvízu využít pro zdokonalování svých vědomostí.
Každý kvíz se skládá ze 20 fotografií náhodně vybraných ze 1226 druhů hub nafocených a určených zkušenými mykology. Vyplňovat jej můžete opakovaně, dokud nedosáhnete uspokojivých výsledků.


Nepřehlédněte také další kvízy

UPOZORNĚNÍ: Přihlášení uživatele budou zapsání do žebříčku. Pokud ještě nemáte vytvořený účet zaregistrujte se nebo se přihlaste.


Autor fotografie: Joska(m)
Nápověda: Listnaté i jehličnaté lesy, hojnější v teplejších oblastech.

Autor fotografie: houbomil-Klášterec(m)
Nápověda: Tento nádherný druh vyhledává většinou vyhřátá stanoviště ve vzrostlých teplomilných dubohabřinách, především na jejich jižně až jihozápadně orientovaných okrajích, vzácněji i na odvrácené a chladnější straně s bazickým, především vápenitým podkladem - vyhýbá se kyselým půdám a oblastem nad 500 m nad mořem.
Na některých lokalitách je nacházený pod buky, ale i na hrázích a březích rybníků. Většinou roste společně s jinými ..

Autor fotografie: Patrik(m)
Nápověda: Vyrůstá od května téměř do zimy. Je to saprofyt, který nejčastěji rozkládá dřevní odpad, pařezy, jehličí nebo šišky od pahorkatin do hor. Nejčastější výskyt je na smrcích, borovicích a jedlích, ale vzácněji ji najdeme i na lípách, olších nebo bucích. Roste nehojně.

Autor fotografie: Finančník
Nápověda: Jedná se o méně běžný druh vyrůstající roztroušeně v pásmu pahorkatin a vrchovin, nejčastěji pod duby, buky a smrky.

Autor fotografie: houbomil-Klášterec(m)
Nápověda: Roste dost hojně, jednotlivě nebo ve skupinách i v trsech, pod borovicemi s dvěma jehlicemi ve svazečku v přirostlých i kulturních lesích od nížiny až do vysokohorského stupně.

Autor fotografie: b.gun(m)
Nápověda: Roste převážně v listnatých či smíšených lesích a jiných listntých porostech, často na okrajích lesních cest, ve strouhách, na světlých okrajích lesa nebo naopak na vlhkých stinných místech. Vyrůstá z holé půdy, z listí, v mechu nebo na tlejícím dřevě. Roste jednotlivě nebo v malých skupinách, někdy však i ve značném množství, např. podél lesní cesty v úsecích dlouhých i stovky metrů.

Autor fotografie: Kryšot(m)
Nápověda: Preferuje zejména teplejší oblasti mírného pásu. Doprovází především duby, ale také habry a buky. Vzácněji ji lze nalézt i v borových lesích.

Autor fotografie: houbomil-Klášterec(m)

Autor fotografie: Kraken(m)
Nápověda: Výskyt: jehličnaté lesy, staré smrkové a borovicové pařezy, nebo jejich kořeny.

Autor fotografie: Kraken(m)
Nápověda: Roste hojně na dřevě listnáčů, někdy i jehličnanů.

Autor fotografie: chorcheee(m)
Nápověda: Roste na odumřelém dřevě listnatých dřevin, nejčastěji na jeřábu ptačím (Sorbus aucuparia).

Autor fotografie: Patrik(m)
Nápověda: Vyskytuje se v lesích všeho druhu, zvláště listnatých, na půdách vápencových i kyselých, od srpna do září. Vyskytuje se v celé Evropě a severní Americe, u nás dosti hojná.

Autor fotografie: Forrest Run(m)
Nápověda: Druh který se na území naší republiky hojněji vyskytuje jen v některých oblastech, například v Polabské nížině a v jižních Čechách, kde se nachází na několika lokalitách, Roste na vlhčích stanovištích v kyselých jehličnatých nebo i smíšených lesích, nejčastěji v rašelinných borech, někdy mimo les, například na březích nebo hrázích rybníků. Podhoubí je schopné tvořit ektomykorhizu, ale není schopné absorbovat dostatek živin potřebných k ..

Autor fotografie: chorcheee(m)
Nápověda: Vyrůstá roztroušeně (v předjaří 2016 např. velmi hojně) na opadu a trouchnivějícím dřevě topolů, jasanů, olší, vrb a možná i jiných listnáčů. Druh je zařazen do Červeného seznamu mezi druhy, o kterých není dostatečné množství informací.

Autor fotografie: b.gun(m)

Autor fotografie: Kryšot(m)
Nápověda: Vyhledává jílovito - vápnité podloží v teplomilných dubových a dubohabrových lesích, ale také na zalesněných hrázích a březích rybníků. Mykorhyzu vytváří pravděpodobně s dubem a habrem. S houbařskými kolegy je často nacházíme poblíž lesních cest, nebo přímo na nich, také v terénních nerovnostech, většinou kolem starých, mechem porostlých pařezů dubů, často v porostu

Autor fotografie: Kraken(m)
Nápověda: Nacházím nejčastěji na kůře vrb v údolích řek a lužních lesích. Vyskytuje se však velmi hojně v různých biotopech. Podmínkou výskytu zjevných útvarů je vysoká vlhkost vzduchu a substrátu. Objevuje se tedy hlavně po dlouhotrvajících jarních a letních deštích.

Autor fotografie: Patrik(m)
Nápověda: Vyrůstá od května do října jako saprofyt rozkládající opad, nejčastěji v jehličnatých lesích, ale i pod listnáči.

Autor fotografie: Patrik(m)
Nápověda: Roste poměrně hojně, jednotlivě nebo ve skupinách na opadu v listnatých i jehličnatých lesích.

Autor fotografie: Kryšot(m)
Nápověda: Tento nádherný druh vyhledává většinou vyhřátá stanoviště ve vzrostlých teplomilných dubohabřinách, především na jejich jižně až jihozápadně orientovaných okrajích, vzácněji i na odvrácené a chladnější straně s bazickým, především vápenitým podkladem - vyhýbá se kyselým půdám a oblastem nad 500 m nad mořem.
Na některých lokalitách je nacházený pod buky, ale i na hrázích a březích rybníků. Většinou roste společně s jinými ..

Jak dopadli ostatní

fáfa(m), správných odpovědí: 20 / špatných odpovědí: 0

Teri, správných odpovědí: 19 / špatných odpovědí: 1

Patrik(m), správných odpovědí: 19 / špatných odpovědí: 1

kápo(m), správných odpovědí: 18 / špatných odpovědí: 2

chorcheee(m), správných odpovědí: 18 / špatných odpovědí: 2

Joska(m), správných odpovědí: 18 / špatných odpovědí: 2

b.gun(m), správných odpovědí: 17 / špatných odpovědí: 3

alesjirsa(m), správných odpovědí: 16 / špatných odpovědí: 4

Martin(m), správných odpovědí: 16 / špatných odpovědí: 4

Bouza, správných odpovědí: 15 / špatných odpovědí: 5

Gothmog, správných odpovědí: 13 / špatných odpovědí: 7

tomaj, správných odpovědí: 13 / špatných odpovědí: 7

anoli, správných odpovědí: 12 / špatných odpovědí: 8

Mrož, správných odpovědí: 11 / špatných odpovědí: 9

muk.ky, správných odpovědí: 11 / špatných odpovědí: 9

nivnican, správných odpovědí: 9 / špatných odpovědí: 11

amanita, správných odpovědí: 9 / špatných odpovědí: 11

maxim stanko, správných odpovědí: 9 / špatných odpovědí: 11

borovec, správných odpovědí: 8 / špatných odpovědí: 12

Tom, správných odpovědí: 8 / špatných odpovědí: 12

SALON, správných odpovědí: 8 / špatných odpovědí: 12

Hombre, správných odpovědí: 7 / špatných odpovědí: 13

olin, správných odpovědí: 7 / špatných odpovědí: 13

suchdolák, správných odpovědí: 7 / špatných odpovědí: 13

Dundee, správných odpovědí: 6 / špatných odpovědí: 14

permon777, správných odpovědí: 6 / špatných odpovědí: 14

Květa, správných odpovědí: 6 / špatných odpovědí: 14

carinek, správných odpovědí: 5 / špatných odpovědí: 15

mimina, správných odpovědí: 5 / špatných odpovědí: 15

marfi, správných odpovědí: 5 / špatných odpovědí: 15

baumin, správných odpovědí: 5 / špatných odpovědí: 15

griotte, správných odpovědí: 4 / špatných odpovědí: 16

andy, správných odpovědí: 4 / špatných odpovědí: 16

kněžna, správných odpovědí: 4 / špatných odpovědí: 16

jitka, správných odpovědí: 4 / špatných odpovědí: 16

wiew, správných odpovědí: 4 / špatných odpovědí: 16

Mirahoubar, správných odpovědí: 4 / špatných odpovědí: 16

step, správných odpovědí: 3 / špatných odpovědí: 17

Wolis, správných odpovědí: 3 / špatných odpovědí: 17

C3PO2, správných odpovědí: 2 / špatných odpovědí: 18

hhh.bohmova, správných odpovědí: 2 / špatných odpovědí: 18

elena, správných odpovědí: 2 / špatných odpovědí: 18

TOSA_INU, správných odpovědí: 2 / špatných odpovědí: 18

vladek, správných odpovědí: 2 / špatných odpovědí: 18

Julca, správných odpovědí: 1 / špatných odpovědí: 19

pakliczech, správných odpovědí: 1 / špatných odpovědí: 19

kolodej, správných odpovědí: 1 / špatných odpovědí: 19

Mařenka, správných odpovědí: 1 / špatných odpovědí: 19

mipera, správných odpovědí: 1 / špatných odpovědí: 19

bobo, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 20

karelzbrd(m), správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 20

muchomůrka, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 0

Helena, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 20

veronika, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 20

zutemi, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 0

karel, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 20

eldigga, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 0

WhiteRider, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 0

suttrom, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 0

meth23, správných odpovědí: 0 / špatných odpovědí: 20


Seřazení podle vláken | Seřadit podle času

kvíz, 17.12.2013 22:27, borovec

Velké písmeno mě připravilo o 2 body a zbytečně jsem spěchala.Nepoznat základní houbu,kováře a hřib žlučník je ostuda

chyby, 13.06.2013 21:48, kápo(m)

No nevím,ale moje mužská ješitnost dostala zabrat-neuznat odpověď kvůlivá malýmu písmenku na začátku.Ovšem správně je na počátku velké

Re: chyby, 25.06.2013 12:23, admin(m)

Tak si kvíz udělej znovu a použij našeptávač, nevypisuj celý název houby sám ;)
Přiznávám, že fér to není

Re: Re: chyby, 26.09.2013 23:56, Tom

hmm... já to zase příliš brzy odentroval

kviz, 13.05.2013 07:36, ferdik

to já nevzladnu.

kvíz, 13.05.2013 07:36, ferdik


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30